1/1

- Vi Jobber For Mangfold I Sammfunet -

Videos

Enjoy our video tips to improve your team work.

FAQ

All your questions answered by our experts.

Om oss

Kava kulturell forening er en frivillig organisasjon uavhengig av politisk og etnisk tilhørighet. Foreningen jobber på frivillig basis for økt kulturell forståelse som i gjengjeld bidrar til mer smidig og trivelig hverdag i lokal samfunnet. Vi har tro på at verden er felles hjem til oss alle og ingen skal føle seg fremmed der de bor.

Organisasjonen har også sine egne kvinne og ungdomsgruppe.

Alle led i samfunnet trengs

Norge er et flerkulturelt land hvor det bor folk med forskjellige bakgrunn. For å ha et fungerende samfunn trenger vi å inkludere alle slik at alle bidrar til samfunnet. Integrering går til en viss grad bra, men det er fortsatt utfordringer som må jobbes med. Det er mange som har utfordringer med å lære det norske språket som er nøkkelen til integrering. Deltakelse i arbeidslivet er et annet punkt som bidrar til integrering og derfor må innvandrere kvinners deltakelse i arbeidslivet økes.

Vi i Kava Kulturell Forening med våre samarbeids partnere jobber aktivt for å hjelpe innvandrere der de trenger mer hjelp for å lykkes med integrering. Vi tror at alle som bor i Norge, uansett bakgrunn skal få muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Vi mener at vi kan bidra på de områdene der det er utfordringer med integrering.

Personlig utvikling

Kava kuturell forening tilrettelegger for utvikling av talenter i blant annet idrett, sosiale arenaer, utdanning, musikk osv.

Du kan gjerne kontakte oss hvis du er spesiell interessert i noen av punktene over eller noe annet. Vi skal sammen med deg finne ut av det.

Samarbeid partnere?